Word Lid van onze Nieuwsbrief!

Accountancy: kloppende cijfers en wat zij u vertellen

Wij zorgen dat uw cijfers kloppen. En – misschien nog wel veel belangrijker – wij weten wat de cijfers u vertellen. Hoe gaat het met de zaak? Wat kan of moet er beter? Samen met u duiden wij de cijfers zodat u optimale financiële controle kunt uitoefenen en gefundeerd strategie en beleid kunt uitstippelen. Daarnaast helpen wij u graag bij onder meer financieringsvraagstukken, begrotingen en liquiditeitsprognoses.

Jaarrekeningen

Stelt u zelf uw jaarrekening samen of wilt u dit door ons laten doen? Het kan allebei. Als u ervoor kiest om zelf uw jaarrekening samen te stellen, zijn wij u graag van dienst met een beoordeling. Zo weet u zeker dat deze voldoet aan alle wetten en vereisten. Ook geven wij u graag inzicht in de betekenis van de jaarcijfers voor uw organisatie. De jaarrekening is voor ons een mooie basis voor bedrijfsadvies.

Onze diensten

...

Accountancy

 • jaarrekeningen
 • accountantsverklaringen voor subsidieafrekening
 • tussentijdse rapportage
 • begrotingen
 • ondernemingsplannen
 • liquiditeitsprognoses
...

Administratief

 • inrichten en opzetten van administraties
 • verzorgen van financiële administraties
 • salarisadministraties
 • administratieve ondersteuning
...

Fiscaal

 • belastingaangiftes verzorgen
 • tijdige aangifte omzetbelasting
 • fiscaal-juridische vraagstukken
...

Bedrijfsadvies

 • startersbegeleiding
 • oprichten of herstructurering bedrijf
 • investeringen en financieringsaanvragen
 • bedrijfsovername met bedrijfswaardering
 • bedrijfsbeëindiging

Accountantsverklaringen voor subsidieafrekening

Wilt u gebruikmaken van subsidiemogelijkheden voor innovaties en ontwikkelingen? Dan hebt u voor de verantwoording in veel gevallen een accountantsverklaring nodig. U kunt bij ons aankloppen voor accountantscontrole van subsidies, subsidieverantwoording en subsidieverklaringen. Onze controles zijn ingericht volgens het controleprotocol financiële eindverantwoording subsidies.

Tussentijdse rapportages

In onze tussentijdse rapportages vindt u betrouwbare, heldere informatie. Zo hebt u gedurende het hele boekjaar actueel inzicht in de stand van zaken binnen uw bedrijf. Aan de hand van onze maand- en kwartaalrapportages kunt u tussentijds signaleren en doelgericht bijsturen.

Begrotingen

Wilt u blijven groeien? En daarvoor investeren in nieuwe projecten, diensten of technieken? Wij stellen reguliere begrotingen en projectbegrotingen samen. Deze vormen een goede onderbouwing voor uw financieringsaanvraag. In de begroting krijgen uw wensen en de financiële mogelijkheden vorm aan de hand van financiële doelen, marktomstandigheden, bedrijfsbeleid en financiële cijfers van uw bedrijf over de afgelopen jaren.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste financiële, bedrijfseconomische & fiscale ontwikkelingen?

Ondernemingsplannen

Wilt u een bedrijf beginnen of een idee voor een nieuw product of nieuwe dienst uitvoeren? Wij helpen u op weg met het schrijven of beoordelen van uw ondernemingsplan. Wij gaan hiermee pas aan de slag als marktonderzoek en financiële onderbouwing hebben uitgewezen dat uw plan levensvatbaar is. Wij kennen de eisen en criteria van kredietverstrekkers en zorgen ervoor dat uw ondernemingsplan alle vereiste elementen bevat.

Liquiditeitsprognoses

Met een liquiditeitsprognose of liquiditeitsbegroting brengen wij vooraf de verwachte cashflow in beeld: de verwachte inkomende en uitgaande geldstromen per maand of kwartaal. Wilt u de zekerheid dat uw bedrijf alle rekeningen tijdig kan betalen? Een liquiditeitsbegroting geeft rust en inzicht.